Aktualizacja wpisu do bazy inwestorów

Jeśli jakieś dane podane do Bazy inwestorów uległy zmianie lub wymagają poprawienia bądź uzupełnienia, proszę wypełnić zamieszczony obok formularz, podając:

  • w celu identyfikacji: imię, nazwisko i adres e-mail zgłoszony do Bazy
  • w celu poprawienia danych: nowe dane, wypełniając odpowiednie pola.

Pola odnoszące się do danych, które nie ulegają zmianie, proszę zostawić puste.

Aktualizuję dane

Pola oznaczone * są wymagane