logo catalyst logo new connect

AKTUALIZACJA WPISU DO BAZY INWESTORÓW

Jeśli jakieś dane podane do Bazy inwestorów uległy zmianie lub wymagają poprawienia bądź uzupełnienia, proszę wypełnić zamieszczony obok formularz, podając:

 • w celu identyfikacji: imię, nazwisko i adres e-mail zgłoszony do Bazy
 • w celu poprawienia danych: nowe dane, wypełniając odpowiednie pola.

Pola odnoszące się do danych, które nie ulegają zmianie, proszę zostawić puste.

Aktualizuję dane

zakreslenie

  Pola oznaczone * są wymagane

  Imię *

  Nazwisko *

  Firma (jeśli inwestor instytucjonalny)

  Miejscowość

  e-mail *

  nr telefonu

  Preferowane inwestycje (proszę zaznaczyć jedną lub więcej):

  akcje

  obligacje

  udziały w spółkach

  nieruchomości

  inne - jakie ?

  Orientacyjna kwota pojedynczej inwestycji:

  20 tys50 tys100 tys250 tys1 mln

  inna - jaka ?

  Uwagi

  Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych przez allStreet Sp. z o.o. osobom trzecim w celu umożliwienia informowania mnie o potencjalnych inwestycjach oraz na przetwarzanie moich danych przez te osoby w celu przekazywania mi takich informacji.

  Ta zgoda nie jest wymagana, ale jej brak uniemożliwia otrzymywanie informacji np. o emisjach akcji lub obligacji, gdy uprawniony do ich przekazania jest np. wyłącznie emitent.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie informacji handlowych przez allStreet Sp. z o.o. i inne podmioty adekwatnie do udzielonych przeze mnie zgód dotyczących przekazywania moich danych osobom trzecim, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  Ta zgoda nie jest wymagana, ale jej brak uniemożliwia przesłanie dokumentów związanych z potencjalną inwestycją, ponieważ zwykle są to dokumenty elektroniczne.

  Nie jestem robotem.   Ile to jest 5+2=? *