logo catalyst logo new connect

AKTUALIZACJA WPISU DO BAZY INWESTORÓW

Jeśli jakieś dane podane do Bazy inwestorów uległy zmianie lub wymagają poprawienia bądź uzupełnienia, proszę wypełnić zamieszczony obok formularz, podając:

  • w celu identyfikacji: imię, nazwisko i adres e-mail zgłoszony do Bazy
  • w celu poprawienia danych: nowe dane, wypełniając odpowiednie pola.

Pola odnoszące się do danych, które nie ulegają zmianie, proszę zostawić puste.

Aktualizuję dane

zakreslenie

Pola oznaczone * są wymagane

Imię *

Nazwisko *

Firma (jeśli inwestor instytucjonalny)

Miejscowość

e-mail *

nr telefonu

Preferowane inwestycje (proszę zaznaczyć jedną lub więcej):

akcje

obligacje

udziały w spółkach

nieruchomości

inne - jakie ?

Orientacyjna kwota pojedynczej inwestycji:

20 tys50 tys100 tys250 tys1 mln

inna - jaka ?

Uwagi

Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych przez allStreet Sp. z o.o. osobom trzecim w celu umożliwienia informowania mnie o potencjalnych inwestycjach oraz na przetwarzanie moich danych przez te osoby w celu przekazywania mi takich informacji.

Ta zgoda nie jest wymagana, ale jej brak uniemożliwia otrzymywanie informacji np. o emisjach akcji lub obligacji, gdy uprawniony do ich przekazania jest np. wyłącznie emitent.

Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie informacji handlowych przez allStreet Sp. z o.o. i inne podmioty adekwatnie do udzielonych przeze mnie zgód dotyczących przekazywania moich danych osobom trzecim, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Ta zgoda nie jest wymagana, ale jej brak uniemożliwia przesłanie dokumentów związanych z potencjalną inwestycją, ponieważ zwykle są to dokumenty elektroniczne.

Nie jestem robotem.   Ile to jest 5+2=? *