ANALITYK FINANSOWY

Nr ref. FIN/wast/2016

Istnieje możliwość współpracy projektowej.

Analityk finansowy będzie zajmować się sporządzaniem wycen przedsiębiorstw oraz analiz i prognoz, m.in.: rynku, branży, ryzyk, spółki w oparciu o dane uzyskane od klienta oraz samodzielnie zgromadzone informacje. Będzie uczestniczyć w sporządzaniu dokumentów: prospektów emisyjnych, memorandów inwestycyjnych, dokumentów informacyjnych, raportów i innych.

Od idealnych kandydatów oczekujemy:

  • wyższego wykształcenia w zakresie finansów
  • wiedzy i umiejętności z obszaru analizy finansowej i finansów przedsiębiorstw
  • doświadczenia w sporządzaniu prognoz i wyceny przedsiębiorstw
  • umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia
  • autentycznego zainteresowania poszukiwaniem odpowiedzi i rozwiązań złożonych problemów oraz gromadzenia i weryfikowania informacji
  • samodzielności i bardzo dobrej organizacji pracy
Oferujemy:

  • udział w ambitnych projektach na rynku kapitałowym
  • możliwość samodzielnego działania i współpracy z doświadczonymi specjalistami z różnych dziedzin
  • dobrą atmosferę i konstruktywne dochodzenie do rozwiązań