Newconnect logoCatalyst logo

Certyfikowany Doradca NewConnect

Certyfikowany doradca newconnectCertyfikowany doradca newconnect

Doradca NewConnect – Autoryzowany czy Certyfikowany? Niezwykle często te nazwy są mylone lub używane zamiennie. Wyjaśniamy.

Uprawnienia związane z NewConnect

Dla bezpieczeństwa uczestników i zapewnienia przestrzegania przyjętych reguł rynek NewConnect jest porządkowany m.in. poprzez wymogi i regulacje dotyczące działających przy nim profesjonalnie osób i firm. Wiedza merytoryczna, znajomość regulaminu i innych przepisów są wymagane, by móc pracować w tym obszarze. Potrzebne uprawnienia są przyznawane przez Giełdę Papierów Wartościowych po spełnieniu określonych wymogów.

Kim jest Certyfikowany Doradca NewConnect

Przede wszystkim jest osobą fizyczną. Uzyskanie licencji uzależnione jest od pozytywnego zdania egzaminu przeprowadzanego przez Giełdę Papierów Wartościowych. Zakres wymaganej wiedzy wynika z zadań Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu. Certyfikowany Doradca jest zatrudniany przez Autoryzowanego Doradcę NewConnect.

Autoryzowany Doradca czyli firma

Certyfikowany Doradca realizuje swoje zadania, będąc zatrudnionym w firmie mającej status Autoryzowanego Doradcy i zobligowanej do zatrudniania specjalistów posiadających takie uprawnienia. Status Autoryzowanego Doradcy przydziela również Giełda Papierów Wartościowych. Tym razem jednak podstawą do przyznania uprawnień nie może być egzamin, ponieważ ubiegający się o nie podmiot jest osobą prawną, a nie fizyczną. Konieczne jest jednak spełnienie szeregu wymogów, zapewniających odpowiednie przygotowanie i profesjonalizm. Autoryzowani Doradcy co rok podlegają ocenie przeprowadzanej przez Giełdę.

allStreet – Autoryzowany Doradca

Jako firma jesteśmy Autoryzowanym Doradca NewConnect – i Autoryzowanym Doradca Catalyst. Zatrudniamy Certyfikowanych Doradców, aby realizować zadania związane z alternatywnym systemem obrotu, w tym pomoc przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez naszych klientów. Co rok dostajemy od Giełdy wysokie i bardzo wysokie oceny, co pokazujemy na naszej stronie. Wpis na listę Autoryzowanych Doradców uzyskaliśmy na początku funkcjonowania tej licencji i nieprzerwanie jest on aktywny do dziś.