Newconnect logoCatalyst logo

Czarny łabędź

Tytułowe pojęcie „czarnego łabędzia” z książki Nassima Taleba robi coraz większą karierę. Dla pandemii COVID-19 trudno znaleźć lepszą perspektywę opisu. Skutki można obserwować i przewidywać w niemal wszystkich obszarach, w tym oczywiście w biznesie i inwestowaniu.

Dla tych, którzy nie czytali książki i nie zetknęli się jeszcze z pojęciem, krótkie wyjaśnienie. Mówiąc najprościej „czarne łabędzie” to te zdarzenia, których się nie spodziewamy, nie podejrzewamy nawet możliwości ich wystąpienia, a gdy się zdarzą, mają ogromny wpływ na nasze życie. Takim „czarnym łabędziem” był np. 11 września 2001, którego skutki są odczuwalne do dziś.

Pandemia ma o wiele większą „siłę rażenia”. Trudno znaleźć sferę, której nie dotyczy. Trzeba jednak podkreślić, że mimo ogromu negatywnych konsekwencji, ludzie przyzwyczajają się do nowej sytuacji, uczą się w niej żyć, a nawet znajdują nowe drogi, których wcześniej nie dostrzegali lub nie brali pod uwagę.

Oczywistym – przynajmniej krótkoterminowym i okaże się, jak bardzo sięgającym też w przyszłość – skutkiem jest gwałtownie rosnące zainteresowanie usługami na odległość, ofertami sprzedaży z dostawami do domu. Oferujące je firmy zyskują znaczną przewagę, stają się również bardziej atrakcyjne inwestycyjnie.

Wiele firm z pewnością wpadnie teraz na nowe pomysły, uruchomi działania, które wcześniej nie były brane pod uwagę lub nie było na nie czasu. I zgodnie z logiką „czarnego łabędzia” trudno przewidzieć, które z nich okażą się spektakularnym sukcesem. W odniesieniu do niektórych działań można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że – przynajmniej doraźnie – przyniosą pożądane rezultaty.

Na ile firmy będą umiały wykorzystać w dłuższym terminie nowe rozwiązania i jak bardzo rozwiną się później, zależy w dużym stopniu od nich samych. Zgodnie z logiką czarnego łabędzia nieraz zadziałają też inne, trudne do przewidzenia czynniki. Na pewno każde przedsiębiorstwo może testować różne opcje i przygotowywać się do przyszłych działań. W momentach kryzysu i ograniczonej możliwości normalnego funkcjonowania warto znaleźć czas na kwestie fundamentalne: planowania rozwoju i przygotowywania się do intensywnego wzrostu po okresie przestoju lub wymuszonej zmiany organizacji pracy.