Newconnect logoCatalyst logo

Decyzje finansowe spółki

Od sprzedawców nieraz słyszymy argument: „dobrze się sprzedaje”, który ma nas przekonać do atrakcyjności oferty. Dlaczego to może działać? I jaki ma to związek ze strategicznymi decyzjami dotyczącymi przedsiębiorstwa?

Większość ma rację?

Jeśli wiele osób postępuje w określony sposób, chętnie dochodzimy do przekonania, że to właściwy kierunek i robimy to samo. Przez psychologów jest to określane jako społeczny dowód słuszności (Robert Cialdini). Szczególnie gdy nie wiemy, jak należy postąpić czy poradzić sobie w danej sytuacji, łatwo ulegamy „podpowiedziom”, a także skłonni jesteśmy uznać cudze zachowanie za prawidłowe. Dokonywanie oceny w oparciu o zachowania innych służy ograniczeniu analizy i łatwiejszemu podjęciu decyzji, ale niekoniecznie jest efektywne. Choć automatycznie często działamy tak, jak inni, to niekoniecznie jest to najlepsza wskazówka.

Frankowicze

Dobrą ilustracją dla opisywanego tu zjawiska jest drażliwy temat kredytów we frankach szwajcarskich. Nie wchodząc tu w kwestię zakresu odpowiedzialności banków, na pewno częste było polecanie znajomym „opłacalnego” pomysłu na kredyt. Nierzadko ci, którzy zdecydowali się zadłużyć w tej walucie, prawdopodobnie działali bez wiedzy o potencjalnym ryzyku. Wiele osób tak robiło, więc dołączały kolejne, nie mając wiedzy na temat mechanizmu stóp procentowych, kursów walut i czynników, które mogą wpłynąć na wysokość kwot spłaty zaciągniętego długu. I nie zastanawiając się nawet nad tym, że przed podjęciem decyzji warto dowiedzieć się więcej. Jeśli nie szukali sami i nie mieli szczęścia trafić na kompetentną osobę, która wyjaśniłaby im realia takiego zobowiązania, mogli nieświadomie wpaść w pułapkę.

Pułapki wiedzy pozornej

Jak wspomnieliśmy, niedobór wiedzy na dany temat sprzyja wzorowaniu się na cudzych zachowaniach. Trudno obszernie dowiadywać się na każdy temat i gromadzić specjalistyczną wiedzę o wszystkim, z czym się stykamy. Warto jednak bliżej zainteresować się dziedzinami, które mają dla nas duże znaczenie i wiążą się ze znaczącymi decyzjami lub zidentyfikować wiarygodne źródło informacji. Szczególną czujność zachowajmy wobec informacji, które choć nieraz zilustrowane wykresami, tabelami i „odkrywczymi” komentarzami, nie zostały uwiarygodnione przez ekspertów w danej dziedzinie lub poważną jednostkę naukową i pozostają w sprzeczności z opiniami poważnych specjalistów.

Decyzje finansowe spółki

Wiele firm ma własny dział finansowy, a zarząd dysponuje wiedzą potrzebną do podejmowania decyzji finansowych. Nawet wśród nich zdarza się jednak uleganie urokowi mód i trendów. Wiąże się z tym ryzyko stosowania rozwiązań, które dla innych okazały się może skuteczne, ale dla danej spółki niekoniecznie są dobrą propozycją. Nie do przecenienia jest tu indywidualne spojrzenie na firmę, jej potrzeby i możliwości. Wartościowe jest też myślenie o długoterminowej strategii w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Niektóre doraźnie atrakcyjne rozwiązania mogą w dłuższym terminie stać się nawet pewnym problemem. Z kolei perspektywiczne przygotowanie się do przyszłych działań, może otworzyć drogi, które bez tego mogłyby być niedostępne lub przynosiłyby znacznie ograniczone korzyści.

Co robimy?

allStreet pomaga zidentyfikować najlepsze dla konkretnej firmy źródła finansowania. Analizujemy spółkę i jej sytuację oraz perspektywy i znajdujemy najbardziej korzystne indywidualne rozwiązania. Zajmujemy się budowaniem długoterminowej strategii finansowej, w tym finansowania rozwoju.