Newconnect logoCatalyst logo

Inwestowanie w spółki

Mając wolne środki, chcemy żeby „pracowały”, a nawet żeby „pracowały” za nas. Czasami można rozumieć to niemal dosłownie.

Możliwości zainwestowania kapitału jest wiele. Wśród najlepiej znanych można wymienić lokaty bankowe czy nieruchomości, ale też: obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne i akcje bądź obligacje przedsiębiorstw. Kolejne opcje to metale i kamienie szlachetne, waluty i fundusze walutowe, sztuka, a nawet wino. Dziś przyjrzymy się bliżej inwestowaniu w udziały przedsiębiorstwa.

Inwestor finansowy i inwestor branżowy

Inwestorzy finansowi są zainteresowani wyłącznie czasowym wejściem w spółkę i nastawieni na bezpośrednie korzyści finansowe z poczynionej inwestycji. Mogą trzymać akcje lub udziały, zakładając długoterminowe zaangażowanie lub odsprzedać je, gdy będą chcieli wycofać się z inwestycji. Zarabiają na wzroście ceny udziałów bądź akcji oraz otrzymywanych dywidendach, czyli na bieżąco uczestniczą w zyskach spółki.
Z kolei inwestorzy branżowi z definicji pozostają w spółce na długo bądź na zawsze. Inwestycja w spółkę jest im potrzebna do rozwoju swojego biznesu i są zainteresowani uczestniczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dzięki posiadanym kompetencjom, dostępowi do zasobów lub możliwości włączenia spółki do swoich projektów, mogą być pożądani w przedsiębiorstwie nawet niezależnie od wnoszonego kapitału. Spółka może być zainteresowana pozyskaniem inwestora finansowego lub branżowego w zależności od sytuacji, w jakiej się znajduje oraz planów, jakie chce realizować.

Firma szuka inwestora

Właściciele lub zarząd przedsiębiorstwa mogą dojść do przekonania, że opracowana strategia działania lub okazje pojawiające się na rynku stwarzają znakomitą okazję do rozwoju firmy. Brakuje tylko środków na zrealizowanie ambitnych planów. Jednym z możliwych źródeł finansowania są inwestorzy udziałowi. W zależności od sytuacji i potrzeb, firma będzie poszukiwała tylko kapitału lub również określonych kompetencji, dostępu do rynku lub do zasobów. Na tej podstawie podejmie decyzję o tym, jakiego inwestora chce znaleźć. Poszukiwanie inwestorów spełniających określone kryteria i deklarujących preferencje zgodne z założeniami przedsiębiorstwa można zlecić profesjonalnej firmie doradczej.

Zainwestuję w biznes

Inicjatywa może też pojawić się po drugiej stronie. Osoba lub firma dysponująca wolnymi środkami poszukuje możliwości korzystnego zainwestowania ich. Może wówczas zgłosić się np. do bazy inwestorów, określając lub nie swoje preferencje dotyczące potencjalnych inwestycji. Gdy pojawi się emitent, którego oferta będzie potencjalnie interesująca dla tego inwestora, firma prowadząca bazę danych będzie mogła skontaktować inwestora z firmą. W przypadku oferty prywatnej jest to jedyna droga (poza sytuacją, gdy mamy bezpośredni dostęp do emitenta), ponieważ emitent nie może ogłaszać się ani szeroko informować rynku na temat realizowanej emisji.
Inną opcją inwestowania w biznes jest kupno całej firmy lub znaczącej jej części. Poszukiwanie spółki spełniającej określone kryteria można zlecić profesjonalnej firmie doradczej*. Można wówczas otrzymać nie tylko informację na temat spółek, ale też profesjonalną analizę wybranych spośród nich.

* Takie usługi świadczy allStreet