Newconnect logoCatalyst logo

Jak płynnie i bezproblemowo wejść na NewConnect

Wiele firm dobrze funkcjonujących w swoim obszarze działania nie ma wiedzy, jakie możliwości daje rynek kapitałowy. Nie ma też wystarczającej znajomości dotyczących go przepisów prawnych. Dlatego różne fałszywe, obiegowe opinie mogą trafić na podatny grunt, a zarządzający spółką mogą mieć obawy nie mające pokrycia w rzeczywistości lub przeciwnie – z braku wiedzy popełniać błędy, wykroczenia, a nawet przestępstwa.

Działając na rynku kapitałowym, należy uwzględniać kluczowe regulujące go akty prawne.Przede wszystkim trzeba tu wymienić kodeks spółek handlowych, ustawę o ofercie publicznej, ustawę o obrocie, ustawę o rachunkowości, regulamin giełdy i alternatywnego systemu obrotu.

Nie mając odpowiedniej wiedzy, przedsiębiorstwa narażają się na łamanie niektórych ustaw. Przykładowo, spółki nieświadomie przeprowadzają publiczne oferowanie akcji czy obligacji, nie przygotowując odpowiednich dokumentów. Nieraz źle interpretują zapisy ustawowe określające, na jakich warunkach można przeprowadzać publiczne emisje akcji czy obligacji bez konieczności zatrudniania firmy inwestycyjnej czy konieczności sporządzania i zatwierdzania przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego. Takie nieprawidłowe rozumienie przepisów może skończyć się co najmniej bardzo wysokimi karami pieniężnymi.

Spółki przygotowujące się do wprowadzenia swoich akcji na giełdę czy NewConnect często nie mają dostosowanych regulacji wewnętrznych, nie mają spełnionych wielu wymogów niezbędnych do przeprowadzenia procesu wprowadzenia i debiutu. Odpowiednio przeprowadzone działania i uważne wypełnienie zaleceń kompetentnego doradcy może pozwolić spółce na dobre przygotowanie się. Zabezpieczy też przed koniecznością dokonywania pospiesznych zmian tuż przed sporządzaniem wniosków o wprowadzenie instrumentów na NewConnect. Odpowiednie przygotowanie się nie powinno nastręczać trudności, podczas gdy pozostawianie ważnych działań na koniec może bardzo utrudnić i czasem umiemożliwić wprowadzenie akcji na NewConnect w rozsądnycm terninie.

Dobrym rozwiązaniem dla firm mających ambicje zostania spółką giełdową jest przygotowanie się kierujących nimi osób do całego procesu. Warto poznać kluczowe informacje z wyprzedzeniem, przed podjęciem ostatecznych decyzji dotyczących wprowadzania swoich akcji na główny parkiet giełdy czy NewConect. To samo dotyczy planowania przerowadzania procesów pozyskiwania kapitału przez emisję akcji lub obligacji.

W allStreet pomagamy przygotować się do decyzji dotyczących rynku kapitałowego. Prowadzimy konsultacje oraz rozmawiamy o ważnych kwestiach w trakcie realizacji projektów. Rozumiemy, że przy braku wystarczającej wiedzy i wobec trudności z oceną dostępności poszczególnych rozwiązań dla danej spółki, podjęcie decyzji jest bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Dlatego zapewniamy możliwość konsultacji dotyczących konkretnej spółki i jej sytuacji w takim zakresie, w jakim okażą się potrzebne. Zamiast polegać na krążących mitach dotyczących rynku kapitałowego, nasi klienci mogą zyskać potrzebną rzetelną wiedzę i praktycznie omówić sytuację swojego przedsiębiorstwa w kontekście rynku kapitałowego, giełdy, NewConnect czy Catalyst (rynek notowań dla obligacji). Na etapie realizacji projektu przygotowania spółki do wprowadzenia na rynek , przeprowadzamy bardziej szczegółowe analizy, również prawne, by cały proces przebiegł bezproblemowo i doprowadził do założonego celu.