Newconnect logoCatalyst logo

Jak pozyskać inwestora

Decyzja o wprowadzeniu dodatkowego kapitału do firmy może przynieść znacznie więcej – niż tylko finansowe – korzyści. Dobrze przemyślany i przeprowadzony proces często wręcz wymusza lepsze ułożenie biznesu i bardziej skuteczne nim kierowanie.

Inwestor udziałowy czy kapitał dłużny

Jedna z decyzji, które firma musi podjąć, dotyczy wprowadzenia nowej osoby – fizycznej lub prawnej – do grona udziałowców. Jeśli jest to wykluczone, pozostaje kredyt lub emisja obligacji. Są to formy pożyczki zaciągniętej przez firmę. Konieczne jest zwrócenie uzyskanych środków, a skład właścicielski pozostaje niezmieniony.

Decyzja o wprowadzeniu nowego udziałowca oznacza zarówno podzielenie się w pewnym stopniu własnością przedsiębiorstwa, jak i większe bezpieczeństwo pozyskania kapitału – otrzymanych środków nie trzeba zwracać. Oprócz wkładu finansowego, inwestor może wzmocnić firmę wiedzą branżową, doświadczeniem biznesowym, a nawet adekwatnym do potrzeb firmy know-how.

Z kolei zaciągnięcie kredytu bądź emisja obligacji pozwalają celowo wykorzystać potrzebne środki i pozostać w niezmienionym składzie właścicielskim. Jeśli rachunek planowanych działań dobrze się domyka, ryzyko nie musi być duże.

Inwestor finansowy i strategiczny

Spółka, która decyduje się na poszukiwanie inwestora, powinna odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo realnie chce zaprosić do grona udziałowców. Jeśli potrzebny jest jej jedynie kapitał, a właściciele i zarząd nie widzą miejsca dla kogoś, kto miałby włączyć się w kierowanie firmą, to najlepszym rozwiązaniem jest inwestor finansowy. Bez względu na to, czy jest to osoba fizyczna czy prawna, ogranicza swoje zaangażowanie w przedsiębiorstwo do zasilenia go środkami finansowymi, a następnie czerpania korzyści finansowych z tej inwestycji.

Z kolei inwestor strategiczny (branżowy) włącza się do kierowania spółką, a nawet przejmuje zarządzanie, obejmując pakiet większościowy udziałów. W zamian powinien realnie wpływać na rozwój firmy, bardziej efektywne zarządzanie nią, rozwijanie know-how, lepszą rentowność.

Jak szukać inwestora

Po odpowiedzeniu sobie na omówione wyżej kluczowe pytania dotyczące sposobu pozyskania środków do firmy, przychodzi czas na podjęcie potrzebnych kroków, w tym poszukiwanie inwestora. Inwestorzy reagują na informacje ogłaszane w mediach w przypadku publicznej emisji akcji bądź obligacji. W przypadku gdy firma nie zamierza przeprowadzać publicznej emisji, w grę wchodzi oferta prywatna. Inwestor może dowiedzieć się o takiej możliwości jedynie od spółki emitującej akcje bądź obligacje lub od firmy inwestycyjnej. Można też bardziej celowo ukierunkować działania, zwracając się do firmy typu Autoryzowany Doradca, dom maklerski. Najczęściej oferuje ona nie tylko pomoc w procesie emisji, ale też pomoc w przeprowadzeniu potrzebnych analiz i przygotowaniu dokumentów. Zwykle pomoże też przeanalizować sytuację spółki, dzięki czemu łatwiej będzie rozważyć „za” i „przeciw” poszczególnym opcjom oraz wybrać optymalne rozwiązanie.

Nie sposób zarekomendować wszystkim jedno z wymienionych rozwiązań. Decyzja zawsze musi być podjęta w oparciu o indywidualną sytuację przedsiębiorstwa oraz preferencje właścicieli i zarządu.