Newconnect logoCatalyst logo

Jakie są realia wejścia na NewConnect

W codziennej praktyce można zaobserwować, że wiele mitów i wyobrażeń dotyczących NewConnect z powodzeniem zajmuje miejsce faktów i realiów. Jak jest naprawdę?

Wymogi formalne NewConnect

Formalne twarde wymogi nie są przesadnie trudne do wypełnienia. W szczególności spółka musi mieć dodatni kapitał własny na poziomie przynajmniej pół miliona złotych, akcjonariat spółki musi być odpowiednio rozdrobniony zapewniający późniejszą płynność w trakcie notowań akcji, wartość nominalna akcji nie może być niższa niż dziesięć groszy. Spółka musi mieć dobrze przygotowany Dokument Informacyjny z załącznikami, wśród których znajdzie się sprawozdanie finansowe wraz z raportem z badania za ostatni zamknięty rok obrotowy.

Kluczowe wartości

NewConnect może być dużą szansą dla rozwijającej się lub zwiększającej stabilność spółki. Aby było to możliwe, spółka nie tylko musi spełnić wymogi formalne, ale też wykazać, że jej akcje są bezpieczną i perspektywiczną inwestycją. Bezpieczeństwo dla akcjonariuszy i perspektywy wzrostu wartości spółki są tu zatem kluczowe. W toku przygotowań do debiutu trzeba zatem wykazać zadowalający poziom bieżącej płynności finansowej, zapewnione finansowanie na funkcjonowanie spółki na najbliższe lata oraz na jej dalszy rozwój.

Akcjonariat

Rozdrobnienie powinno dawać względną gwarancję popytu i podaży akcji w trakcie notowań na NewConnect. Formalnie jest to określone minimalną liczbą „drobnych”, niepowiązanych ze sobą nawzajem ani ze spółką, akcjonariuszy. Chodzi tutaj o akcjonariuszy, z których każdy ma mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Tych akcjonariuszy powinno być nie mniej niż dziesięciu i powinni posiadać co najmniej 15% wprowadzanych akcji. Jeśli ten warunek nie jest spełniony wcześniej, uwzględnia się go w całym procesie przygotowania do debiutu na NewConnect.

Potencjalne trudności

Problemy z wprowadzeniem do obrotu mogą pojawić się w przypadku spółek posiadających wady prawne, np. wadliwie opracowane dokumenty korporacyjne niedostosowane do wymogów spółek publicznych albo w sytuacji, gdy emisja została przeprowadzona niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Przeszkodą może być przewidywane niedostateczne bezpieczeństwo utrzymania płynności finansowej po wprowadzeniu do obrotu. Ważna jest więc skuteczność prowadzenia działalności i jej finansowania. W procesie przygotowania spółki do wejścia na NewConnect wymienione zagadnienia są ważnymi elementami pracy z firmą doradczą.

Współpraca z doradcą

W największym skrócie można powiedzieć, że spółka z dobrą historią i dobrymi perspektywami rozwojowymi, a więc atrakcyjna dla inwestorów, nie będzie miała problemów z wprowadzeniem swoich akcji do obrotu na rynek NewConnect. Mimo to ryzykowne byłoby zbagatelizowanie procesu przygotowania.

Podstawowe twarde formalne wymogi są relatywnie łatwe do wypełnienia. Ważniejsza jest natomiast kwestia wiarygodności, perspektyw rozwojowych i bezpieczeństwa, a więc w szczególności braku zagrożeń dla bezpieczeństwa obrotu i interesu inwestorów. Dokument Informacyjny zawiera zestaw wymaganych informacji niezbędnych dla takiego uwiarygodnienia. Zestaw ten obejmuje informacje o spółce i czynnikach ryzyka związanych z jej sytuacją, o działalności i źródłach finansowania, o akcjach wprowadzanych do obrotu i wiele innych. Podejście do procesu przygotowania spółki jako do okazji do lepszego uporządkowania i wykorzystania potencjału firmy, nie tylko zwiększa jej szanse, ale też może stanowić wartość dodaną. Firma doradcza wychodząca poza schemat wymogów formalnych może istotnie pomóc zintensyfikować rozwój spółki.