ANALITYK FINANSOWY – współpraca projektowa

Nr ref. FIN/proj/2021

 

Zapraszamy do współpracy w ramach realizowanych projektów, obejmującej: sporządzanie wycen przedsiębiorstw oraz analiz i prognoz, m.in.: rynku, branży, ryzyk, spółki w oparciu o otrzymane oraz samodzielnie zgromadzone dane i informacje. W ramach tej współpracy przewidujemy uczestnictwo w sporządzaniu dokumentów: prospektów emisyjnych, memorandów, dokumentów informacyjnych, raportów i innych.

 

Od idealnych kandydatów oczekujemy:

  • wyższego wykształcenia w zakresie finansów
  • wiedzy i umiejętności z obszaru analizy finansowej i finansów przedsiębiorstw
  • doświadczenia w sporządzaniu prognoz i wyceny przedsiębiorstw
  • umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia
  • autentycznego zainteresowania poszukiwaniem odpowiedzi i rozwiązań złożonych problemów oraz gromadzenia i weryfikowania informacji
  • samodzielności i bardzo dobrej organizacji pracy

Oferujemy:

  • udział w ambitnych projektach na rynku kapitałowym
  • możliwość samodzielnego działania i współpracy z doświadczonymi specjalistami z różnych dziedzin
  • dobrą atmosferę i konstruktywne dochodzenie do rozwiązań
Powrót do ogłoszeń