Newconnect logoCatalyst logo

Nie ma czasu nie mieć czasu

Wygrywają ci, którzy wiedzą, co chcą zrobić lub nie wahają się tego szukać ze wszystkich sił. Jeśli firma zatrzyma się lub znacząco zwolni, będzie tylko obserwować tylne światła wyprzedzającej ją konkurencji.

Strategia przedsiębiorstwa

Poświęcenie czasu na wypracowanie skutecznej strategii pozwoli zaoszczędzić go wiele w przyszłości. Nie trzeba będzie wówczas zatrzymywać się przy każdej mniejszej lub większej decyzji i od nowa rozstrząsać mnóstwo składowych, mających na nią wpływ. Dobrą strategię cechuje prostota – i taką najtrudniej zbudować. Łatwo wpaść w pułapkę wrażenia profesjonalizmu, jakie mogą sprawiać opasłe opracowania, nie mające zbyt wiele współnego z realnymi problemami i codzienną praktyką przedsiębiorstwa. Tworząc strategię, warto dążyć do wypracowania takiej koncepcji działania, która pozwoli na maksymalną efektywność, będzie spójna i realnie ułatwi i usprawni procesy, prowadząc do osiągnięcia celów organizacji.

Dokąd płyniemy czyli jasny dla wszystkich cel organizacji

Strategia nie jest dokumentem „do szuflady”. Nie wystarczy też, że będą ją znali i stosowali członkowie kadry zarządzającej. Ludzie na każdym szczeblu będą bardziej efektywni i zaangażowani, jeśli będą znali kierunek i przyjęte zasady. Ułatwi to delegowanie i osiąganie założonych celów. A skuteczna organizacja łatwiej zatrzymuje i przyciąga dobrych pracowników.

Ostrzenie piły

Przywołany przez Coveya przypadek drwala, który nie ma czasu naostrzyć piły, bo musi cały czas piłować, wcale nie jest tylko zabawną historyjką. Przekonanie, że ważne jest, by cały czas coś robić, całkiem często zastępuje myślenie o robieniu rzeczy realnie potrzebnych. Zadaniem menadżerów jest takie organizowanie pracy, by realizowane były zadania ważne dla dobrego funkcjonowania firmy. Powszechna w firmie wiedza o celach i strategii bardzo temu sprzyja.

Finansowanie szybszego rozwoju

Wielu dobrych koncepcji nie da się zrealizować bez pieniędzy. Gromadzenie ich na założony cel może być zbyt wolne, by firma nie została w tyle albo pomysł na rozwój pozostał aktualny. Receptą może być pozyskanie finansowania. Aby zrobić to optymalnie i jak najlepiej wykorzystać uzyskane środki, warto przynajmniej ułożyć dobry plan. W allStreet pomagamy to zrobić, a także pokazujemy szerszą perspektywę, nie ograniczaącą się do tego jednorazowego „zastrzyku” finansowego. Praktyka potwierdza, że dobrze ułożona strategia finansowania rozwoju przynosi korzyści nie tylko doraźnie, ale i w dłuższej perspektywie.

Elastyczność

Choć strategia – zarówno przedsiębiorstwa, jak i finansowania – określa kierunek, wskazuje cele i sposób ich realizacji, to nie powinna być sztywna i ograniczająca. Przeciwnie, skuteczna będzie wówczas, gdy będzie pozwalać na identyfikowanie i wykorzystywanie zmian, okazji, nowych warunków. Jeśli z klapkami na oczach będziemy uparcie eksplorować ten sam prawie pusty teren, nawet największy włożony w to wysiłek, nie przyniesie pożądanych rezultatów. A jeśli wobec pogarszających się wyników, będziemy starać się robić jeszcze więcej tego samego, zamiast zatrzymać się i zweryfikować założenia i zamiary, nie będziemy mogli liczyć nawet na przetrwanie.

Czy mnie to dotyczy?

Wydawać się może, że to uwagi oczywiste i dla nas mało użyteczne. Łatwo można uznać, że być może dotyczą jakichś bliżej nieokreślonych innych. Nic bardziej błędnego. Niezwykle często zapomiamy o tych podstawowych zasadach. Na zatrzymanie się i sprawdzenie, czy zmierzamy we właściwym kierunku, zawsze warto znaleźć czas – samemu lub z pomocą z zewnątrz.