logo catalyst logo new connect

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Dobra komunikacja z otoczeniem biznesowym to potężny kapitał firmy.

Spełniając wymogi prawne, jednocześnie można wiele zyskiwać.

ZYSKUJESZ:

zakreslenie
 • prawidłowe wywiązywanie się
  z obowiązków określonych przepisami prawa
 • bezpieczeństwo – ograniczenie ryzyka ponoszenia rujnujących spółkę kar pieniężnych
 • dobre relacje z rynkiem, z obecnymi
  i przyszłymi inwestorami
 • ułatwienie dostępu do kapitału
  w przyszłości

WAŻNE:

 • Niewypełnienie wymogów prawnych określonych dla spółki publicznej może pociągać za sobą poważne konsekwencje
 • Wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych może przynosić spółce dodatkowe korzyści, np. marketingowe czy związane z dobrymi relacjami z rynkiem
 • Dostęp do kapitału w przyszłości zależy od historii, jaką buduje sobie spółka, w tym jak prowadzi relacje z inwestorami

Dobra komunikacja z rynkiem jest kluczowa dla budowania mocnej, wiarygodnej marki. Inwestorzy doceniają dbałość o rzetelne przekazywanie przez spółkę informacji o ważnych zdarzeniach i chętniej decydują się na kolejne inwestycje. Zwiększa to szanse na pozyskanie środków na dalszy rozwój na korzystnych warunkach. Polityka informacyjna musi również uwzględniać wymogi prawne. Niedopełnienie obowiązków informacyjnych może pociągać za sobą poważne konsekwencje. Dlatego zadbanie o prawidłową i dobrze przemyślaną komunikację jest dla spółki bardzo ważne.

 

Obowiązujące od 3 lipca 2016 Rozporządzenie MAR znacznie zaostrza wymogi i kary dotyczące obowiązków informacyjnych spółek. Niedopełnienie ich pociąga za sobą ryzyko sankcji finansowych: dla spółki, dla członków zarządu, dla członków Rady Nadzorczej oraz dla znaczących akcjonariuszy. Kara osobista dla członka zarządu może sięgać nawet 1 mln zł, a nieprzedstawienie w terminie informacji poufnej może kosztować spółkę ponad dziesięć mln zł!

 

Spółki, które decydują się wejść na giełdę, mają łatwiejszy dostęp do kapitału, ale pod warunkiem, że dobrze zadbają o zaufanie inwestorów. Mając wieloletnie doświadczenie w obszarze głównego parkietu Giełdy oraz jako Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect oraz Catalyst, pomagamy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz budowaniu dobrej relacji z inwestorami. Na bieżąco śledzimy zmiany w stanie prawnym, identyfikujemy ryzyka i pomagamy znaleźć optymalne rozwiązania zabezpieczające spółkę. Pomagamy naszym klientom budować dobrą, bezpieczną i efektywną politykę informacyjną.