Newconnect logoCatalyst logo

Pięć błędów przy sprzedaży przedsiębiorstwa

Firmę, którą stworzyliśmy i o którą dbaliśmy, można sprzedać tylko raz. Dobre przygotowanie się, aby zmaksymalizować korzyści i ograniczyć ryzyko błędów ma więc duże znaczenie.

Brak strategii sprzedaży

Mimo że można podać datę sprzedaży przedsiębiorstwa, zgodnie z podpisanymi dokumentami, sprzedaż nie jest aktem dokonującym się w jednej chwili. Przeciwnie, jest to proces, który prowadzi do pożądanego efektu. Ważna jest więc przyjęta strategia, obejmująca zarówno działania w przedsiębiorstwie, jak i samą sprzedaż. Pierwszym krokiem do jej zbudowania będą odpowiedzi na pytania o warunki transakcji i cele wykraczająca poza samą kwestię finansową. Przykładowo osobom, które zbudowały firmę może zależeć nie tylko na korzystnej sprzedaży, ale również na samej firmie, również po przekazaniu kontroli nad nią. Muszą też zdecydować, czy są gotowi pozostać w firmie po transakcji na określony czas lub w ogóle. Po odpowiedzeniu na te i inne pytania można zacząć planować cały proces.

Wyciek informacji

Prowadzenie wielu rozmów dotyczących sprzedaży może wiązać się z ryzykiem ujawnienia zbyt wcześnie strategicznych informacji. Może to skomplikować zarówno sytuację sprzedawanej firmy, jak i sam proces sprzedaży. Wśród potencjalnych konsekwencji jest obniżene wartości przedsiębiorstwa lub utrudnienie negocjacji. Nie można jednak w nieskończoność zachowywać ważnych danych w tajemnicy przed kupującymi. Zablokowałoby to dalsze rozmowy. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie się przed niepożądanym wyciekiem danych. Dobrym rozwiązaniem może być szczegółowe określenie odbiorców informacji, werifikowanie ich, podpisanie umów o poufności, określenie harmonogramu rozmów i stopniowe udostępnianie informacji.

Nieprzygotowana firma

Już na etapie rozmów o sprzedaży zwykle widać, czy firma jest dobrzez przygotowana do zmiany właściciela. Braki w tym zakresie mogą nawet pozbawić szans na dalsze rozmowy. Nie mniej ważne jest to w kontekście atrakcyjności przedsiębiorstwa, co między innymi przełoży się też na osiągniętą cenę. W ramach przygotowań warto uwzględnić zarówno aspekty formalno-prawne, jak i operacyjne przygotowanie przedsiebiorstwa. Przykładowo, nieprzygotowana do sprzedaży firma może być narażona na znaczną utratę jej wartości wskutek zmiany właściciela.

Brak rzetelnej wyceny

Na wyobrażenie o wartości własnej firmy składa się wiele elementów. Perspektywa od wewnątrz, świadomość wszystkich przezwyciążonych trudności i uzasadnień każdej decyzji wiąże się nie tylko z oceną tego, co zostało zralizowane, ale też z sentymentem i dumą. Nie wszystkie argumenty będą podzielać osoby z zewnątrz. Ale też można przygotować się do obrony przynajmniej niektórych. Co nieuniknione, nieadekwatna wycena staje na drodze do porozumienia się z kupującym. Z kolei brak zobiektywizowanej wiedzy na temat wartości przedsiębiorstwa praktycznie uniemożliwia uruchomienie efektywnego procesu sprzedaży. W odniesieniu do wyceny niezwykle trudno poradzić sobie bez fachowego wsparcia. Dodatkowo przeprowadzając wycenę, nieraz można liczyć na wskazówki pozwalające zwiększyć wartość firmy, np. poprzez poprawienie wytypowanych obszarów, wprowadzenie potrzebnych rozwiązań. Realistyczne oczekiwania finansowe istotnie ułatwiają poszukiwanie kupca i sfinalizowanie transakcji.

Unikanie profesjonalnego wsparcia

W pojedynczych przypadkach może się po prostu udać znaleźć kupującego i zawrzeć satysfakcjonującą transakcję. Częściej sięgnięcie po pomoc w całym procesie lub na jego wybranych etapach jest zasadne, a nawet konieczne. Fachowe wsparcie może pozwolić uniknąć wymienionych wyżej błędów i dobrze wykorzystać potencjalne możliwości.

Sprzedaż przedsiębiorstwa to duże wyzwanie. Warto ją odpowiednio zaplanować i przygotować. W allStreet pomagamy poradzić sobie z tym procesem jak najlepiej, nie poprzestając na profesjonalnej wycenie czy działaniach formalno-prawnych. Pamiętajmy, że firmę sprzedaje się tylko raz i wiele zależy od tego, jak zostanie to przeprowadzone.