Newconnect logoCatalyst logo

Rentowność obligacji korporacyjnych

Obligacje są stosunkowo bezpiecznym instrumentem finansowym. Mimo to inwestycja w obligacje – jak każda inna – wiąże się nie tylko z potencjalnym zyskiem, ale i ryzykiem.

I jak zwykle, wyższe ryzyko wymaga perspektywy lepszych zysków. Jeśli rentowność spada, to znaczy, że cena obligacji rośnie. Dlaczego jedne obligacje korporacyjne zapewniają rentowność rzędu 3%, a inne 12% w skali roku? Czy te pierwsze są gorsze od drugich?
Rentowność obligacji zależy przede wszystkim od poziomu ryzyka inwestycji. Im bardziej ryzykujemy, tym większe potencjalne korzyści powinny wiązać się z daną inwestycją.
Oprocentowanie obligacji na poziomie 12% nie oznacza, że są „lepsze” od tych z deklarowanym zyskiem rzędu 3%. Ich rentowność rzeczywiście powinna być wyższa, ale zapewne większe jest również ryzyko. Decyzje podejmowane przez inwestora powinny uwzględniać, jaka jest jego tolerancja ryzyka.
Przyjrzyjmy się związanym z emitentem czynnikom wpływającym na rentowność oraz ryzyko inwestowania w obligacje korporacyjne.

Sytuacja finansowa emitenta

Najważniejsze ryzyko związane z inwestycją w obligacje korporacyjne dotyczy wywiązania się przez emitenta z obowiązku terminowej wypłaty odsetek oraz wykupu obligacji. Na przeszkodzie mogą stanąć trudności finansowe emitenta. Sytuacja ekonomiczna spółki jest więc kluczowym elementem, który powinien być analizowany przez inwestorów. A zatem, im gorsza sytuacja finansowa spółki, tym wyższe ryzyko inwestowania oraz co do zasady wyższa rentowność obligacji.

Długość okresu do wykupu

Standardowo, im dłuższy okres do wykupu obligacji, tym wyższe jest ich oprocentowanie. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze w dłuższym okresie trudniej przewidzieć sytuację finansową emitenta, a tym samym inwestycja staje się mniej pewna. Po drugie inwestorzy często, z różnych powodów preferują inwestycje o krótkim horyzoncie czasowym i są w stanie zgodzić się na niższe oprocentowanie obligacji o krótszym terminie do wykupu.

 

W kolejnym wpisie zajmiemy się czynnikami wpływającymi na rentowność obligacji niezależnymi od spółki.