Newconnect logoCatalyst logo

Spółka atrakcyjna dla inwestorów

W interesie spółki jest, by jej oferta związana z emisją akcji, obligacji czy inną formą zaproszenia dla inwestorów, zainteresowała tych ostatnich. Co decyduje o tym, czy spółka jest dla inwestorów atrakcyjna?

Pierwszym argumentem za daną inwestycją zwykle będą oczekiwane zyski. Nie wystarczy jednak obietnica nawet znakomitego zarobku. Niejasne informacje, słaba komunikacja z otoczeniem, czy wcześniejsze zaniedbania mogą skutecznie odstraszyć nawet od najlepszej oferty. Oczywiście działa tu rynkowa zasada: im większe potencjalne ryzyko, tym większy powinien być zysk. Niektórzy inwestorzy są skłonni zaakceptować wyższe ryzyko w zamian za realną obietnicę większych korzyści, innym to nie wystarczy. Bezpieczne, stabilne, sukcesywnie rozwijające się podmioty, zawsze znajdą chętnych do zainwestowania w ich rozwój.

Twarde wyniki i strategia

Nic tak nie przekonuje inwestorów, jak fakty dotyczące kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Podpisane umowy, działania już przynoszące zyski oraz systematyczny wzrost wartości zawsze będą silnymi argumentami. Jeśli spółka nie może się nimi pochwalić, musi szukać innych sposobów na uwiarygodnienie swoich planów. Przede wszystkim musi mieć znakomicie dopracowaną, przekonującą strategię oraz mocne argumenty za tym, że uda się ją zrealizować.

Perspektywy

Przekonujące, realistyczne plany są podstawowym argumentem za inwestycją w spółkę. Skąd bowiem miałby pochodzić przyszły zysk inwestorów, jeśli w spółce nie zadziałoby się nic, co go stworzy? Długofalowa perspektywa i strategia działania mogą przekonać, o ile są jasno określone i mają realne szanse powodzenia. Dobra strategia zawsze będzie bardzo ważnym argumentem, a dla spółki o krótkiej historii lub zmagającej się z większymi problemami, jest kluczowa.

Komunikacja i wizerunek

Budowanie wizerunku wiarygodnej, rzetelnej firmy trwa bardzo długo i jest nigdy nie kończącym się procesem. Utrata zaufania może zająć moment, a na odbudowanie go trzeba będzie poświęcić nawet lata. Dla spółek przeprowadzających emisję po raz pierwszy, sposób komunikowania się z rynkiem i inwestorami, rzetelność informacji, dbałość, aby to, co dzieje się wewnątrz było transparentne , są kluczowe nie tylko dla powodzenia tej emisji, ale też wszystkich kolejnych prób pozyskania kapitału. Inwestycja w dobrze prowadzone relacje inwestorskie jest nie do przecenienia.
Celem inwestora jest zysk, a spółka – dzięki pozyskanemu od niego kapitałowi – może realizować swoje plany. Perspektywa obopólnej korzyści jest jedyną, która może zapewnić spółce długofalowe finansowanie rozwoju. Przy takim założeniu, dobra komunikacja z inwestorami i rzetelne opracowywanie i realizacja strategii są oczywiste i opłacalne – także same w sobie.