Newconnect logoCatalyst logo

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Chcesz sprzedać swoją firmę lub jej część? Zastanawiasz się, co oznacza zoeganizowana część przedsiębiorstwa?

Sprzedaż firmy różni się od sprzedaży produktu lub usługi. Nie możemy przeprowadzić jej w oparciu o fakturę, nie jest to transakcja “VATowska”. Wiąże się ona z podatkiem od czynności cywilno-prawnych (PCC) i potrzebna będzie umowa. Przepisy regulują, kiedy konieczny będzie notariusz, a kiedy można przeprowadzić sprzedaż bez jego udziału. Jeśli jednak przedmiotem transakcji jest część przedsiębiorstwa nie stanowiąca jego zorganizowanej części, np. linia produkcyjna, mamy do czynienia ze sprzedażą na podstawie faktury, podlegającą przepisom VAT.

Czym zatem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa? To jakby cała firma, nie tylko zespół składników. Jest to taka jej część, która może samodzielnie prowadzić działalność jako podmiot niezależny fiansowo i organizacyjnie. W przypadku jej wyodrębnienia i zbycia pozostała część również jest w pełni samodzielna i prowadzi działalność.

W przeciwieństwie do produktów i usług, przedsiębiorstwo sprzedajesz tylko raz. Jeśli więc dopracowujesz swoje produkty i doskonalisz usługi, tym bardziej powinieneś pomyśleć o tym, jak przygotować firmę do sprzedaży. Oczywiście możesz umówić się z kupującym, że jeszcze przez określony czas będziesz uczestniczył w zarządzaniu lub udzielał odpowiedzi na pojawiające sę pytania. Nawet w takiej sytuacji warto jednak zadbać o takie uporządkowanie działalności, żeby kupujący mógł jak najlepiej ją zrozumieć i miał szansę sobie z nią poradzić. Wpłynie to nie tylko na zainteresowanie kupnem, ale też na wartość transakcji.

Przygotowując firmę do sprzedaży – podobnie zresztą jak przy poszukiwaniu inwestorów – ważne jest uwzględnienie perspektywy z zewnątrz. Doskonale znając swoje przedsiębiorstwo i “mając w głowie” jego strategię, łatwo przecenić pewne elementy i nie zauważyć, że ważne argumenty na jego korzyść są niewidoczne lub mogą być błędnie interpretowane.

Jak pomaga allStreet? Zaczynamy od analizy przedsiębiorstwa lub jego części, pomagamy zidentyfikować obszary wymagające podjęcia określonych działań i przedstawiamy swoje rekomendacje. Doradzamy przy wyodrębnianiu zorganizowanej części i podczas przygotowywania do sprzedaży, przeprowadzamy wycenę i pomagamy w procesie poszukiwania kupca. Dodatkowo nieraz możemy wskazywać inne rozwiązania służące zwiększeniu wartości. Jeśli zostaną one wdrożone, przeprowadzenie transakcji może przesunąć się w czasie, ale jej wartość może być większa.