Newconnect logoCatalyst logo

Wprowadzenie akcji spółki na NewConnect

Panuje powszechne przekonanie, że giełda zarezerwowana jest dla bardzo dużych firm. Słysząc „spółka giełdowa”, uruchamiamy często ciąg skojarzeń z rozbudowaną organizacją o ugruntowanej pozycji na rynku. To oczywiście jest jak najbardziej poprawne skojarzenie, bowiem również dzięki debiutowi na giełdzie spółki osiągają liczne korzyści marketingowe. O ile wielkość kapitału spółki niekoniecznie pozwala ją zaliczyć do największych firm, to na pewno obecność na giełdzie wiąże się z koniecznością uporządkowania procesów organizacyjnych w firmie i często z poprawą zarządzania. Spółki rosną nie tylko dzięki pozyskanemu kapitałowi, ale również dzięki procesom, które uruchamiają w związku z przygotowaniem do debiutu.

Rozważając wprowadzenie akcji spółki na giełdę, wcale nie trzeba czekać, aż spółka będzie bardzo duża – pod względem przychodów, zysków, kapitału własnego, czy liczby pracowników. Oczywiście wszystkie te elementy są ważne, ale żaden z nich nie przesądza o powodzeniu w realizacji zamierzeń związanych z giełdą. Właśnie z myślą o mniejszych, rozwojowych firmach powstał rynek NewConnect.

W ramach przygotowań kluczowa jest strategia firmy i konkretne plany rozwojowe, uwzględniające także efektywne wykorzystanie pozyskiwanego kapitału. Aby plany rozwojowe mogły być przekonujące, spółka powinna wykazać się dobrą efektywnością i najlepiej wysoką dynamiką wzrostu wyników. Wymogi formalne dotyczące wielkości spółki nie są duże: trzeba wykazać kapitał własny na poziomie co najmniej pół miliona złotych.

Emisja lub sprzedaż części akcji i wprowadzenie na NewConnect

Spółki planujące debiut na NewConnect mogą przeprowadzić ofertę publiczną, na zasadach analogicznych jak spółki debiutujące na rynku głównym GPW (kolejno: decyzja właścicieli o wejściu na GPW, uchwała Walnego Zgromadzenia o emisji akcji, przygotowanie i zatwierdzenie prospektu emisyjnego). Mogą też przeprowadzić emisję akcji w trybie sybskrypcji prywatnej bądź dokonać sprzedaży części akcji drobnym inwestorom przez akcjonariuszy.

Z kolei, aby Giełda mogła podjąć decyzję o wprowadzeniu akcji na NewConnect potrzebny będzie tzw. Dokument Informacyjny, zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę.

Udział Autoryzowanego Doradcy w procesie wejścia spółki na rynek NewConnect jest konieczny. W praktyce często zdarza się, że pełni on nie tylko rolę doradcy finansowego, ale również jest doradcą prawnym, co znacznie ułatwia i usprawnia realizację procesu związanego z wejściem spółki na NewConnect.

Procedura formalno-prawna debiutu na NewConnect w największym skrócie polega na przekształceniu w spółkę akcyjną (o ile ma ona inną formę prawną), podjęciu odpowiednich uchwał przez organy decyzyjne, spełnieniu warunków określonych w regulaminie ASO oraz KSH dla spółek publicznych. Kolejnym krokiem jest sporządzenie Dokumentu Informacyjnego i zatwierdzenie go przez Autoryzowanego Doradcę oraz przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. W allStreet jako Autoryzowany Doradca realizujemy wszystkie etapy tego procesu, a często – zgodnie z ustaleniami ze spółką – wspieramy ją też szerzej w trakcie przygotowań do wejścia na giełdę, ale też do rozwoju w ogóle.

Debiut na NewConnect

Przez niektórych zarządzających NewConnect był traktowany jako pewnego rodzaju „przystanek” dla mniejszych spółek przed wejściem na główny parkiet giełdy. Obecnie część spółek nadal tak planuje swoją drogę na giełdzie, inne jednak traktują NewConnect jako swoje miejsce docelowe. Podmioty, które wykorzystają szansę na rozwinięcie działalności jaką daje ASO, w przyszłości będą mogły stać się uczestnikami rynku głównego albo korzystać z możliwości rozwojowych, jakie otwiera przed nimi NewConnect.