Newconnect logoCatalyst logo

Życzenia noworoczne

Po starannym namyśle ułożyliśmy dla Państwa życzenia. Zależy nam, żeby nie były to zdawkowe, oklepane słowa, ale treść, która – jeśli się ziści – wniesie nową, lepszą jakość.

Wszystkim Państwu życzymy realnie możliwych do spełnienia marzeń i oczekiwań – tak rozumiemy również postanowienia noworoczne. Niech będzie to to, na czym Państwu rzeczywiście zależy, wówczas będzie miało realną szansę na realizację. Życzymy dania sobie dobrego czasu na spełnienie tych zamierzeń i pozwolenia sobie na satysfakcję z osiągania nawet bardzo niewielkich kolejnych kroków. Ambitnych celów, które będą dla Państwa dobre i które pozwolą czuć się dobrze w czasie dążenia do ich osiągnięcia. Pamiętajcie, że w styczniu baseny, siłownie i kluby fitness są bardzo oblegane, później zostaje zaledwie część nowych użytkowników. Dokładnie tak samo może być z każdym innym celem, jeśli narzucone wymagania będą trudne do utrzymania w dłuższym terminie i braknie miejsca na docenianie swoich wysiłków i osiągnięć na bieżąco. Życzymy nie tylko konsekwencji w dążeniu do celu, ale przede wszystkim takich celów i takich dróg do ich realizacji, abyście Państwo stopniowo i z przyjemnością zmierzali w kierunku, który jest tego wart.

Naszym klientom i innym rozwojowym i rozwijającym się firmom życzymy ambitnych i realistycznych planów, znakomitej ekipy zaangażowanej w ich realizację, warunków, które pozwolą na doświadczanie satysfakcji i czerpanie radości z tego, co udaje się zrobić. Życzymy dobrych partnerów biznesowych, odwagi i rozwagi w formułowaniu celów i rozmachu w ich osiąganiu. Życzymy skutecznego przezwyciężania przeszkód, znakomitych strategii i efektywnego finansowania realizowanych planów. Niech Wasze firmy rosną i stają się coraz lepsze, coraz bardziej konkurencyjne i coraz szerzej rozpoznawalne.

Inwestorom i lokującym oszczędności życzymy odwagi i ostrożności – jednego i drugiego na miarę potrzeb i zgodnie z indywidualnym profilem. Życzymy coraz więcej rzetelnej i użytecznej wiedzy o inwestowaniu, korzystnych możliwości lokowania środków i podejmowania dobrych decyzji. Życzymy apetytu na mądre zyski, ale nie chciwości, która ogranicza trzeźwy osąd. Pewności siebie, która sprzyja korzystnym działaniom, ale nie zgubnej wiary w swoje przeceniane możliwości i bezpodstawnie zakładaną koniunkturę. Życzymy umiejętności wykorzystywania dostępnej wiedzy na temat spółek i instrumentów finansowych. Cierpliwości, wytrwałości i konsekwencji. Niech ten rok przyniesie Wam dużo pozytywnych doświadczeń, a jeśli zdarzy się coś niepożądanego – niech będzie źródłem użytecznej wiedzy i ostatecznie przyczyni się do rozwoju Waszych kompetencji i osobowości. Życzymy, abyście jak najlepiej wykorzystali wszystko, co przyniesie Wam ten rok i aktywnie budowali swoją pozycję w obszarze inwestowania.

Doskonałego Nowego Roku!