Pozyskujemy kapitał na rozwój


Dla firm, którym potrzebne są środki na realizację celów rozwojowych – identyfikujemy najlepsze źródła kapitału
i przeprowadzamy oraz koordynujemy pełny proces pozyskania go.


Dla firm, które chcą zwiększyć swój prestiż i rozpoznawalność – realizujemy proces wprowadzenia
na Giełdę Papierów Wartościowych.

Dla inwestorów – rozmawiamy o inwestycjach udziałowych lub umożliwiamy kontakt z emitentami, dzięki czemu inwestorzy mogą otrzymywać ciekawe propozycje inwestycyjne.
Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą NewConnect i Catalyst.

Przygotowujemy emisje akcji i obligacji oraz koordynujemy wszystkie związane z nimi działania.
Pomagamy znaleźć inwestorów kapitałowych i strategicznych.
Pomagamy inwestorom znaleźć interesujące ich spółki.

Sporządzamy dokumenty: prospekty emisyjne, memoranda informacyjne, teasery, studia wykonalności, biznesplany.

ZOBACZ WIĘCEJ

Dołącz do grona zadowolonych inwestorów!

  • Jeśli jesteś zainteresowany dobrymi możliwościami inwestycyjnymi,
  • szukasz starannie przygotowanych i sprawdzonych propozycji inwestycyjnych

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą dla:

BizTech Konsulting S.A. – spółka obecna na rynku usług informatycznych od 2004 roku. Działa w obszarach: outsourcingu (m.in.centrum wsparcia), bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, wytwarzania, integracji i dostarczania systemów informatycznych. www.biztech.pl

LUKARDI S.A. – firma informatyczna specjalizująca się w opartych na oprogramowaniu SAP usługach wdrożeniowych, doradczych, hostingowych oraz budowaniu dedykowanych rozwiązań informatycznych, zgodnych z indywidualnymi potrzebami klienta. www.lukardi.com

DITIX S.A. (wcześniej FTI Profit S.A.) – od 2015 roku działa na rynku usług finansowych związanych z obrotem i zarządzaniem wierzytelnościami. Podstawową działalnością spółki jest zakup wierzytelności i odzyskiwanie ich na własny rachunek. www.ditix.pl